top of page

Yüzme Havuzları Hakkında

Havuz

Günümüzde Yüzme Havuzları konusuna girildiğinde karşımıza pek çok firma ve buna bağlı öne sürülen pek çok havuz gövde inşa ve filtrasyon sistemi alternatifleri karşımıza çıkmaktadır. 

 

Öncelikle, tüm alternatiflerde havuz yapımı, imalatların seçilen prensibe göre kuralına uygun olarak sürdürülmelidir. Doğru bilgi, proje ve imalat, hangi alternatif seçilirse seçilsin, havuzun yapımı sonrası uzun ömürlü, dertsiz kullanım imkanı sunar. 

 

Havuz yapımındaki gövde inşa alternatifleri, eskiden beri çokça karşılaşılan SERAMİK, CAM MOZAİK ve benzeri sert kaplamalar ile yapılan tipte havuzlar ile iç yüzeyi esnek, farklı uygulama alternatifleri olan membran (LINER) kaplamalı havuz yapım tipleridir.  

 

Seramik / cam mozaik kaplama ile havuz yapımı çok eski zamanlardan beri süregelmektedir. Havuz gövde kabuğu, kıl çatlaklara dahi sebebiyet vermeyecek sağlamlıkta, çift sıra demir donatıya sahip sağlam betonarme konstrüksiyona sahip olmalı, iç yüzeylerde usulüne göre izolasyon uygulaması sonrası seçilen seramik, cam mozaik vb. kaplama malzemesi ile gövde tamamlanmaktadır. Membran (LINER) kaplamalı havuz yapımında, kaplama havuz içerisinde gövdeden bağımsız bir izolasyon katmanı olması sebebi ile, betonarme bir gövde kabuğu içerisine uygulanabildiği gibi, çok kısa sürede inşa edilebilen havuz yapım sistemleri (prefabrik havuz yapım sistemleri) ile de kullanılabilmektedir. Havuz yapımında çelik, CTP, briket ve kompozit panel gövde yapı elemanları kullanılabilmektedir. Başta ABD olmak üzere pek çok ülkede uygulanmaktadır. 

 

Filtrasyon sistemi seçenekleri, her iki havuz yapımı sisteminde de aynıdır: TAŞMALI SİSTEM ve SKIMMER SİSTEM. Taşmalı sistem, pompaların farklı bir depoda bulunan (denge deposu) suyu havuza basarak taşırması, havuz suyunun çevre veya havuz içi kanallardan taşarak tekrar bu denge deposuna dönüşü prensibi ile çalışır. SKIMMER sistem ise, pompaların havuz gövde üst kodunda yerleştirilen ve SKIMMER (sıyırıcı) adı verilen ekipmanlardan, suyu çekmesi ve filtre ettikten sonra tekrar havuza döndürmesi esası ile çalışır. Bu sistemde havuz içi ekipmanların havuz gövdesinde gömülü olduğu makine daireli veya tüm ekipmanları üzerinde bulunduran ve havuzun bir noktasına monte edilerek çalışan, kendinden makine daireli alternatifleri mevcuttur. 

 

YANİ LINER KAPLAMALI HAVUZ YAPIM TEKNİKLERİ İLE FİLTRASYON SİSTEMİ ALTERNATİFLERİ BİRBİRLERİNDEN FARKLIDIR VE HER ALTERNATİF, BİR DİĞERİ İLE UYGULANABİLİR. 

 

Havuz yapımında kullanılan LINER kaplamalar 2 grupta toplanır: Havuz ebat ve detaylarında imal edilerek gövde içerisine monte edilen LINER’lar, havuz yapımı sürecinde gövde içerisine serilip, ek yerleri ısıl işlem ile yerinde kaynatılmak sureti ile monte edilen LINER’lar.  İlk alternatifteki LINER kaplamalar, donatısız olarak imal edilirler. 0,65-0,90 mm. kalınlıklar arasında olup yüksek esneme kabiliyeti vardır. Uzun ömürlü olması için yüksek kalite PVC’den mamullerdir.  Kaliteli desen baskılarına sahip olabilirler.  Havuz yapımında kullanılan diğer LINER kaplamalar genelde 1,2mm- 1,5mm kalınlıkta olup, arası ekseriyetle donatılıdır.  Esneme kabiliyeti sınırlıdır.  Genelde düz renk ve tonlarına sahiptir.  Havuz yapımında kullanılan her iki tip LINER kaplamada da farklı kalite ve imalatlarda ürünler ile karşılaşılabilmektedir.  

 

Havuz yapımı konusunda kendi markası ile 22 yıl ve sektörde 28 yıldır hizmet veren markamız, LINER kaplamalı havuz sistemleri üzerine eşsiz tecrübe ve birikime sahiptir.

bottom of page