top of page

Havuz Filtrasyon Sistemleri

Havuz filtrasyon

Ağırlıklı havuz yapımı üzerine çalışan firmamız, havuz mekanik sistem kurulumu üzerine de hizmet vermektedir.

Havuz filtrasyon sistemleri'nde prensip pompa vasıtası ile havuz suyunun belli bir sürede bir filtreden (kumlu veya kartuşlu) geçirilerek dolaşımından ibarettir.

 

Pompa ve filtre ebat ve sayıları havuz ebat ve tonajına göre belirlenir. Bu devridaim işlemi iki şekilde uygulanabilir: Taşmalı Sistem veya Skimmer’lı Sistem. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, firmamız LINER kaplamayı her iki tip sisteme de uygulayabilmektedir.

Taşmalı sistemde havuz suyu taşırılarak suyun havuz çevresindeki kanallar aracılığı ile havuz yanında yer altında tesis edilecek denge tankına boşalması sağlanır. Pompa tekrar bu denge tankından suyu çeker, filtreden geçirerek havuza pompalar. Havuza fazladan giden bu su havuzun tekrar taşmasına sebep olur. Görsel olarak havuz suyunun çevredeki platform ile aynı düzlemde görülmesi hoştur. Ancak bazı dezavantajlar vardır:

 1. Yukarıda da anlatıldığı gibi ek bir denge tankı inşaasına gerek vardır.

 2. Denge tankı dolayısı ile havuz tonajının %12’si kadar ek su miktarına ihtiyaç vardır.

 3. Havuzdan taşan sudaki yüzer pislikler/artıklar (saç, kıl, tükürük vb.) denge tankında da yüzmeye devam eder ve pompa suyu zemine yakın seviyeden çektiği için bu pislikler görüşünüzden uzaklaşır, ancak sistemde kalmaya devam eder. Yani hijyenik değildir.

 4. Havuz zemininde en ufak bir oturma olması durumunda üst kodda dengesiz taşmalar oluşmasına sebep olur.

 5. Havuz makina dairesinin zemin altında, denge tankı yanında bulunması gerekir.

Yüzme havuzu

Skimmer’lı sistemde, havuzun üst kodunda skimmer (sıyırıcı) adı verilen ekipmanlar mevcuttur. Pompa bu ekipmana direk bağlıdır ve suyu buradan, yani havuzun yüzeyinden emer, filtreden geçirerek havuza geri dönmesini sağlar. Havuzun taşması gibi bir ihtiyacı olmayacağından denge tankına da gerek kalmaz. Yani avantajları basitçe sıralayacak olursak:

 1. Denge tankı inşaasına gerek kalmaz.

 2. Pompa suyu skimmer’dan yani havuzdan çektiği için yüzer tüm pislikleri direk emer ve filtreye gönderir. Bu pislikler daha ilk turda filtre edilmiş olur. Daha hijyeniktir.

 3. Taşma şartı olmadığı için, havuz üst kodunda 8cm’ye kadar olan arazi bozuklukları dahi sistemin sağlıklı çalışmasını etkilemez.

 4. Gövde çevresinde taşma savağı gerekliliği yoktur.

 5. Yurt dışında ve özellikle ABD’de en yaygın kullanılan alternatiftir.

 6. Makina dairesi yer altında veya üzerinde olabilir.

Su seviyesi üst koddan 5 cm altta kalana kadar yükseltilebilir.

Yüzme havuzu
bottom of page